Scroll Top
Functie waardering & belonen
Organisaties kunnen effectiever en wendbaarder ingericht worden door mensen met het juiste probleemoplossend vermogen, drijfveren en talenten de juiste plek te geven. Wij vinden dat mensen moeten worden ingezet en gewaardeerd op hun echte toegevoegde waarde. Bij dit alles hoort ook een passende beloning. Dat gaat wat ons betreft verder dan het volgen van de markt. Wij helpen organisaties een modern en coherent beloningsverhaal te vertellen aan hun medewerkers. Hiervoor maken wij gebruik van het STYR model. Het STYR model is een moderne en praktische tool voor het waarderen en belonen van teams, rollen en functies. Steeds meer organisaties worstelen met het onderhoud en de starheid van klassieke functiehuizen. Wij geloven dat er altijd een natuurlijke rangorde binnen organisaties is. Een rangorde die herkenbaar is voor iedereen, die als fair wordt gezien en waarbij rekening gehouden wordt met de diverse talenten van mensen. Het STYR model maakt dit inzichtelijk door naast het werk (stoel) ook naar de benodigde talenten van de mens op de stoel te kijken. Het benodigde probleemoplossend vermogen van de mens om het werk goed uit te voeren staat hierbij centraal. Wij noemen dit hybride waarderen.

Moderne en praktische tool

Het STYR model en bijbehorende online tooling, ondersteunt organisaties bij het nemen van beslissingen over inrichting van teams, nieuwe functies, rollen, passende beloning en promoties van medewerkers. Wendbaarheid, toegevoegde waarde en talenten van mensen staan in het STYR model centraal. 

Waarom werken met het STYR model?

Belonen van toegevoegde waarde

Genormeerde profielen, talent- en ontwikkelpaden

Wendbare organisatie-inrichting

Een continue afstemming tussen werk en mens  

Performance development: individueel, teams, organisatie.

© 2024 BCN Consultancy

Links
KVK info
Contact