Leiderschapstraining

(Persoonlijk) Leiderschap, oordeelvrij communiceren

Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke maatschappelijke thema’s. Niet om mee te doen met een hype, maar als noodzaak om goed werkgeverschap te vervullen voor het zittend personeel en een aantrekkelijk werkgever met bijbehorende cultuur te zijn en te blijven voor nieuw personeel. Daarnaast vraagt een effectieve vervulling van de steeds complexer wordende taken van organisaties om mensen met een grote diversiteit aan persoonlijkheden, achtergronden, ervaringen en kwaliteiten. Een belangrijke basis voor een cultuur waarin de waardevolle verschillen van mensen worden herkend, erkend en optimaal benut, is een cultuur waarbij mensen elkaar zonder oordeel tegemoet willen treden en nieuwsgierig zijn hoe eenieder kan bijdragen aan het geheel.

Wat leer ik in deze training?

Deze training, gebaseerd op ‘effectief (zelf)leiderschap’ laat je bewust worden van -vaak onbewust- gedrag waarmee je mensen buitensluit. Door het aanleren van kennis en vaardigheden hoe je oordeelvrij kunt kijken naar en communiceren met de ander en dat vooral ook te doen, ontstaat een cultuur waarin iedereen zich gewaardeerd voelt. Je krijgt de kans beter te leren zien, horen en luisteren naar de ander en leert hoe participatie kan leiden tot het vergroten van plezier en enthousiasme.

De training is gebaseerd op de Gordon® Methode, ontwikkeld door Dr. Thomas Gordon, een befaamd Amerikaans psycholoog. De kern van de methode is het ‘Gedragsraam’. De kracht en tevens het unieke van dit Gedragsraam is dat het complexe psychologische theorieën en sociaalwetenschappelijke inzichten overzichtelijk vertaalt naar eenvoudige begrippen, analyses en praktische toepassingen. Hiermee kan iedereen elke communicatieve situatie snel analyseren en met de juiste interventies effectief beïnvloeden. De effectiviteit van het (zelf)leiderschap wordt versterkt doordat er (functionele) empathie wordt ontwikkeld en doelbewust wordt inzet.

 

Het resultaat van deze training zal zijn dat je:
01
Actief en Passief kunt Luisteren en Communicatie Blokkades kunt vermijden
02
Anderen kunt helpen hun eigen werkproblemen zelf op te lossen
03
Duidelijk kunt communiceren met effectieve IK-Boodschappen
04
Gedrag feitelijk en zonder oordeel kunt observeren
05
(On)gewenst gedrag concreet bespreekbaar kunt maken en beïnvloeden door een effectieve oordeelvrije confrontatie
06
Problemen kunt analyseren naar een Behoeftenconflict of Waardenbotsing
07
Een Behoeftenconflict wederzijds bevredigend kunt oplossen
08
Opties kunt kiezen voor het hanteren van een Waardenbotsing
09
Emotionele situaties effectiever en met meer vertrouwen kunt hanteren
10
Bewust bent van de gevolgen van machtsgebruik in de relatie
11
Zelf reflecterend en omgevingsbewust bent
12
Empathie (invoelend vermogen) groeit

Programmaonderdelen :

Het programma bestaat uit 24 trainingsuren verdeelt over 6 modules en eventueel 1 of 2 verdiepingssessies in de maanden erna waarbij de inhoud verbonden wordt met actuele praktijk casuïstiek en voorbeelden.

De training richt zich op zes soorten interacties en de toepassing daarvan:

1. Inzicht in het Gedragsraam (sociaal-psychologische basiskennis)

2. Luistervaardigheden ontwikkelen (oordeelvrij luisteren en empathie ontwikkeling)

3. Effectief Confronteren en verzet opvangen

4. Duidelijke communicatie (gedrag als relatieboodschap inzetten)

5. Effectief Conflict hanteren en Probleem oplossen

6. Waardeverschillen (botsingen) hanteren en daar effectief mee omgaan!

De training kan in 6 losse modules van 4 uur of 4 trainingsdagen van 6 uur gegeven worden. Blokken van 2 aaneengesloten dagen is ook mogelijk. Het is wel raadzaam om tussen de trainingsdagen genoeg ruimte te laten om met de aangeleerde vaardigheden aan de slag te gaan.

ROADMAP
Programma Leiderschaps training
Module 1 Inzicht in het Gedragsraam en Duidelijke communicatie

Je leert inzicht krijgen in het Gedragsraam om direct te kunnen analyseren ‘bij wie het probleem in de relatie’ hoort. Je leert gedrag zien als een relatieboodschap: je zendt namelijk uit hoe je wilt dat de ander met jou omgaat. Je krijgt inzicht in je eigen projecties en die van de ander. Daarna ben je in staat een constructiever taalgebruik in te zetten in het contact. 

Module 2 Luister vaardigheden en Empathie ontwikkelen

Je leert een speciale manier van effectief luisteren en terugkoppelen die ervoor zorgt dat de ander zich echt gehoord en begrepen voelt. Dit is belangrijk bij probleemsituaties. Je leert ook dat ‘echt’ luisteren een keuze is die de relatie ten goede komt en dat iedereen deze vaardigheid altijd kan inzetten. Ook leer je effectief omgaan met weerstand of verzet van de ander. Duidelijke communicatie ontwikkelt jouw (zelf)bewustzijn.

Module 3 Effectief confronteren

Je leert ondermaatse prestaties of probleemgedrag te confronteren op een niet-beschuldigende, maar op een op feiten gebaseerde manier. Je leert de kracht ontdekken van de effectieve confrontatie, zowel voor jezelf als voor de ander. Je leert projectie omzetten naar constructieve gedragsverandering.

Module 4 Werken aan de relatie

Door zelfonthullingen en luistervaardigheden leer je verbinding te maken met anderen en hierdoor de effectiviteit van samenwerking te vergroten. Door het inzetten van Verklarende, Positieve, Antwoord gevende en Preventieve Ik-Boodschappen zijn veel conflicten op het werk en in de privé sfeer te voorkomen.

Module 5 Conflicten oplossen zodat niemand verliest

Je leert een methode om een geen-verlies situatie te bereiken. Door de vaardigheden uit deze training te gebruiken kun je de nadelen van de traditionele win-verlies methoden vermijden. Je leert problemen met anderen ombuigen zodat je geen tegenstanders maar medestanders krijgt. Je leert dat hiërarchie gewaarborgd kan blijven en samen kan gaan met gelijkwaardigheid in de relatie.

Module 6 Omgaan met waardenbotsingen

Je leert een aantal richtlijnen en strategieën om verschillen tussen jouw eigen waarden en overtuigingen en die van anderen te hanteren. Inzicht in menselijk gedrag en een andere attitude vormen een belangrijke basis voor deze aanpak.

Verdieping

Verdieping vindt plaats een aantal maanden na afronding van de training. Verdiepingssessies worden gebruikt om thema’s aan de orde te stellen waar je tegenaan gelopen bent. Met verschillende intervisiemethoden behandelen we casuïstiek uit je eigen werkcontext. Na deze verdiepingssessies ben je zelf in staat om intervisie te organiseren.

© 2023 BCN Consultancy

Links
Kvk info
contact